• about1
  • about2
  • about3

ความเป็นมาของ ParexGroup

PAREX ก่อตั้งขึ้น ในปี 1979 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสมสำเร็จ ซึ่งบริหารโดยลาฟาร์จกรุ๊ป ประเทศฝรั่งเศส

ตั้งแต่ ปี 2001 PAREX ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือ Materis ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

ด้วยเป้าหมายที่มุ่งเน้นขยายกิจการให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั้งการเติบโตจากภายในและการเติบโตโดยการเข้าซื้อกิจการ PAREX ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างความเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดโลก

ในช่วงระยะเวลาของการสร้างความเติบโต PAREX ประสบความสำเร็จจากการซื้อหรือควบรวมกิจการกับธุรกิจท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากกว่ายี่สิบราย ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ล้วนมีแบรนด์ท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง และมักเป็นธุรกิจครอบครัว
เรายังมีความภูมิใจที่ว่าเจ้าของและผู้บริหารของธุรกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่ ยังคงอยู่ทำงานต่อและเป็นเพื่อนร่วมงานกับเราภายใต้ PAREX

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นผลให้การบริหารงานของเราเป็นไปด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและเป็นเอกภาพ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์พิเศษ เฉพาะของ PAREX

ปัจจัยสำคัญที่สร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องให้ PAREX ก็คือการผสมผสานการพัฒนาสินค้าในระดับโลกให้เข้ากับความเข้มแข็งของ PAREX ในประเทศเหล่านั้นอย่างลงตัว
เพื่อให้มั่นได้ใจว่าพนักงานของเรามีความใกล้ชิดกับลูกค้าและสามารถให้บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น
และตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2019 PAREX ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Sika Group

ประวัติของพาเรกซ์

PAREX ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ Sika

นำเสนอนวัตกรรม "ไร้ฝุ่น" ของกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องเดพโก้ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัทฯ และเป็นกาวซีเมนต์ไร้ฝุ่นรายแรกของโลก เทคโนโลยีไร้ฝุ่น ช่วยลดการฟุ้งกระจายของกาวซีเมนต์ เพิ่มความคุ้มค่า ปูได้พื้นที่มากขึ้น และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันBUREAUVERITAS ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม OHSAS 18001 มาตรฐานการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการซื้อกิจการในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ และกาวยาแนว จากบริษัท พี.เค.ทรัพย์ไพศาล จํากัด และบริษัท วี.พี.โอ.เฟรนด์ จํากัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ขยายกำลังการผลิตโดยเปิดโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งถือเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียแปซิฟิก เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ

นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับงานปูกระเบื้อง ภายใต้ตราสินค้า DAVCO (เดพโก้) ซึ่งเป็นตราที่ได้รับความเชื่อถือในด้านคุณภาพระดับสากลจากประเทศออสเตรเลียสู่ตลาดประเทศไทย

ก่อตั้งบริษัทฯ และดำเนินธุรกิจทั้งการผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์คุณสมบัติพิเศษผสมสำเร็จ (Technical Mortars) ภายใต้ตราสินค้า LANKO (แลงโก้) ซึ่งบริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการแนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสสู่ประเทศไทย

ปัจจุบันเรามีพนักงาน ทีมนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพกว่า 250 คน ที่ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์งานก่อสร้างคุณภาพสูงกว่า 100 ชนิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมงานก่อสร้างของไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น