แนะนำการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

 

ชิ้นงานคอนกรีตมีอยู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน

advice sec003
แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหล่อชิ้นงานขึ้นจากโรงงาน พร้อมสำหรับการติดตั้งแต่ละ แผ่นได้รับการออกแบบตามหลักวิศวกรรม ให้สามารถรองรับน้ำหนักและทำหน้าที่ ตามแต่ละส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการ

ผนังคอนกรีตชนิดหล่อในที่

แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหล่อชิ้นงานขึ้นจากโรงงาน พร้อมสำหรับการติดตั้งแต่ละ แผ่นได้รับการออกแบบตามหลักวิศวกรรม ให้สามารถรองรับน้ำหนักและทำหน้าที่ ตามแต่ละส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการ

advice sec004
advice sec005
ผนังเบา

แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหล่อชิ้นงานขึ้นจากโรงงาน พร้อมสำหรับการติดตั้งแต่ละ แผ่นได้รับการออกแบบตามหลักวิศวกรรม ให้สามารถรองรับน้ำหนักและทำหน้าที่ ตามแต่ละส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการ

การผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปในโรงงานอุตสาหกรรม

advice sec006 l

ขั้นตอนการหล่อคอนกรีต

การผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปในโรงงานอุตสาหกรรม

advice sec006 r

ขั้นตอนการซ่อมแซมคอนกรีต

การเชื่อมต่อระหว่างชิ้นคอนกรีตสำเร็จรูป

หยุดการรั่วซึมทุกพื้นที่

คำนวณการใช้งาน

ประเมินปริมาณการใช้งาน หน่วยเป็นกิโลกรัม 0.00
ประเมินปริมาณการใช้งาน หน่วยเป็นตารางเมตร 0.0

โปรแกรมอำนวยความสะดวก เพื่อช่วยท่านประเมินพื้นที่ และปริมาณการใช้งานของกาวยาแนว ได้ง่าย และรวดเร็ว

ท่านสามารถใช้โปรแกรมคำนวณนี้ ก่อนซื้อกาวยาแนวเพื่อความคุ้มค่า

หมายเหตุ: ปริมาณการใช้งานที่หน้างานจริงอาจจะมีความแตกต่างบ้าง ขึ้นอยู่กับพื้นผิว ประเภทของกระเบื้อง ความหนา และวิธีการทำงาน