คำนวณการใช้งาน

ประเมินปริมาณการใช้งาน หน่วยเป็นกิโลกรัม 0.00
ประเมินปริมาณการใช้งาน หน่วยเป็นตารางเมตร 0.0

โปรแกรมอำนวยความสะดวก เพื่อช่วยท่านประเมินพื้นที่ และปริมาณการใช้งานของกาวยาแนว ได้ง่าย และรวดเร็ว

ท่านสามารถใช้โปรแกรมคำนวณนี้ ก่อนซื้อกาวยาแนวเพื่อความคุ้มค่า

หมายเหตุ: ปริมาณการใช้งานที่หน้างานจริงอาจจะมีความแตกต่างบ้าง ขึ้นอยู่กับพื้นผิว ประเภทของกระเบื้อง ความหนา และวิธีการทำงาน