บริษัทพาเรกซ์กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาสังคม โดยมอบผลิตภัณฑ์ แลงโก้ เดพโก้ เพื่อซ่อมบำรุงโรงเรียน พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนแก่นักเรียน ณ โรงเรียน วัดหนองผักชี อ.หนองแค จ.สระบุรี

parex anchor