"เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานบริษัท พาเรกซ์กรุ๊ป จำกัด ร่วมมือร่วมใจกันคืนปะการังสู่อ่าวไทย ด้วยความร่วมมือกับนาวิกโยธิน ณ. หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน  สำหรับการคืนปะการัง ณ. หาดเตยงามนั้นเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท พาเรกซ์กรุ๊ป และเหล่านาวิกโยธินเพื่อปลูกปะการังเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูแนวปะการังที่เสียหายให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์และเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิดให้กลับมาใช้ชีวิตภายใต้ท้องทะเลเหมือนแต่ก่อน โดยกิจกรรมคืนปะการังในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของ บริษัทฯที่ต้องการมุ่งเน้นในการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในแง่ขององค์กรและสังคมอีกด้วย "

parexnews csr1earth