Parex Group เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย Habitat For Humanity Thailand องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการสร้างบ้าน และพัฒนาชุมชน ในครั้งนี้เราร่วมกันสร้างอนาคต ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากน้ำท่วมในปี 2554 และ ปี 2559 ที่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

parexnews csr3safetyday

parexnews csr3safetyday

parexnews csr3safetyday

parexnews csr3safetyday