บริษัท พาเรกซ์กรุ๊ป จำกัด ได้นำดอกไม้จันทน์ที่พนักงานร่วมกันประดิษฐ์จำนวน ๑,๐๙๙ ดอก ส่งมอบให้หน่วยงานราชการ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

parexnews Funeral flower

parexnews Funeral flower

parexnews Funeral flower