ParexGroup เล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมาตลอดและได้เข้าร่วมในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนโดยร่วมมือกับ PUR Projet องค์กรเคลื่อนไหวทางสังคมของประเทศฝรั่งเศส ภายใต้แนวคิด “ParexGroup Climate Program” ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พาเรกซ์กรุ๊ป ได้เข้าเยี่ยมชมหนึ่งในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการในตะวันออกเฉียงเหนือ สอนระบบเกษตรหมุนเวียนกับเกษตรกรผู้ผลิตข้าวรายย่อยเพื่อช่วยกระจายรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการร่วมมือกันระหว่าง ParexGroup และ PUR Projet พวกเราได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วถึง 900 ต้น และจะปลูกเพิ่มถึง 12,000 ในปี 2564

parexnews ParexGroup Together with PUR Projet

parexnews ParexGroup Together with PUR Projet

parexnews ParexGroup Together with PUR Projet