ฟลอร์ บอนด์ ไร้ฝุ่น

ฟลอร์ บอนด์ ไร้ฝุ่น

กาวซีเมนต์ปรับระดับสำหรับพื้นผิวที่ไม่ได้ระดับ ใช้ปรับระดับพื้นผิวได้หนาถึง 20 มม.

  • พื้น
  • บริเวณพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ หรือไม่ได้ระดับ
  • สามารถปรับระดับได้มากถึง 20 มม.
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 20 กก.
  • สี : สีเทา
  • สามารถปูกระเบื้องพร้อมปรับระดับได้มากถึง 20 มม
  • ยึดเกาะดีเยี่ยม