เดพโก้ อินเจ็กไทล์ ฟิกซ์

เดพโก้ อินเจ็กไทล์ ฟิกซ์

น้ำยาอุดโพรงใต้กระเบื้อง มีความยืดหยุ่นสูง สำหรับใช้ประสานหรืออุดโพรงอากาศระหว่างกระเบื้องกับพื้นผิวข้างใต้โดยไม่ต้องรื้อกระเบื้อง

  • พื้น
  • ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 5 ลิตรและ 20 ลิตร
  • สี :-
  • ประสานและอุดโพรงใต้กระเบื้อง
  • ซ่อมแซมกาวซีเมนต์ที่หลุดร่อน