เดพโก้ บล็อกแก้ว

เดพโก้ บล็อกแก้ว

กาวยาแนวไร้ฝุ่น ชนิดยืดหยุ่น ด้วยโพลิเมอร์พิเศษ สำหรับร่องบล็อกแก้วระหว่าง 5 - 20 มม.

 • สำหรับยาแนวร่องบล็อกแก้ว
 • พื้น และผนัง
 • สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
 • สำหรับยาแนวร่องกระเบื้องทั่วไป
 • สามารถใช้บริเวณที่สัมผัสน้ำ
 • สำหรับพื้นที่ที่มีการสัญจร
 • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 1 กก.
 • สี : 10 สี
 • ร่องกว้าง 5 - 20 มม.
 • มีสารซานิไทซ์ ป้องกันราดำ และแบคทีเรีย
 • ยึดเกาะสูง ไม่แตกร้าว
 • ป้องกันน้ำ