แลงโก้ (Lanko) 341 แม็ทช์ เลส ซีอาร์ ฟอร์มเวิร์ค | น้ำยาทาแบบ | น้ำยาถอดแบบ

แลงโก้ (Lanko) 341 แม็ทช์ เลส ซีอาร์ ฟอร์มเวิร์ค | น้ำยาทาแบบ | น้ำยาถอดแบบ

แลงโก้ 341 แม็ทช์ เลส ซีอาร์ ฟอร์มเวิร์ค

น้ำยาทาแบบสูตรน้ำมัน พร้อมใช้งาน

  • แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
  • เสาและโครงสร้างคอนกรีต
  • รอยต่องานพื้นคอนกรีต
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : ถัง 200 ลิตร
  • ช่วยให้ถอดแบบง่าย
  • ใช้งานง่าย
  • ลดคราบและรอยเปื้อน
  • ป้องกันการเกิดสนิมที่แบบ