แลงโก้ 342 แม็ทช์ เลส ซีอาร์-ดับบิล ฟอร์มเวิร์ค

แลงโก้ 342 แม็ทช์ เลส ซีอาร์-ดับบิล ฟอร์มเวิร์ค

น้ำยาทาแบบสูตรน้ำ พร้อมใช้งาน

  • แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
  • เสาและโครงสร้างคอนกรีต
  • รอยต่องานพื้นคอนกรีต
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : ถัง 200 ลิตร
  • ช่วยให้ถอดแบบง่าย
  • ใช้งานง่าย
  • ลดคราบและรอยเปือ้น
  • ป้องกันการเกิดสนิมที่แบบ