แลงโก้ 343 แม็ทช์ เลส ซีอาร์-ดับบิล30 คอนเซนเทรดฟอร์มเวิร์ค

แลงโก้ 343 แม็ทช์ เลส ซีอาร์-ดับบิล30 คอนเซนเทรดฟอร์มเวิร์ค

น้ำยาทาแบบสูตรน้ำ ชนิดเข้มข้น

  • แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
  • เสาและโครงสร้างคอนกรีต
  • รอยต่องานพื้นคอนกรีต
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : แกลลอน 20 ลิตร, ถัง 200 ลิตร
  • น้ำยาทาแบบชนิดเข้มข้นสำหรับผสมน้ำ
  • ช่วยให้ถอดแบบง่าย
  • ใช้งานง่าย
  • ลดคราบและรอยเปือ้น
  • ป้องกันการเกิดสนิมที่แบบ