แลงโก้ 235 โปรเท็ก

แลงโก้ 235 โปรเท็ก

น้ำยาพร้อมใช้งานสำหรับปกป้องพื้นผิวจากจากน้ำ คราบน้ำมันและมลภาวะต่างๆ

  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
  • ใช้ได้บนพื้นที่มีความพรุน สามารถดูดน้ำ เช่น ผิวคอนกรีต อิฐมวลเบา กระเบื้องหลังคา อิฐ หินธรรมชาติ
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : แกลลอน 5 ลิตร.
  • สี : น้ำยาสีเหลืองอำพัน
  • ป้องกันพื้นผิวจากคราบน้ำ น้ำมันและสิ่งสกปรกต่างๆ
  • ไม่ทำให้สีของพื้นผิวเปลี่ยน
  • แทรกซึมลงในพื้นผิวดีเยี่ยม
  • ทนต่อสภาพอากาศ
  • ป้องกันการเกิดฝุ่น รอยเปื้อน
  • ป้องกันการเกิดเชื้อรา