แลงโก้ 244 ทัฟซีล

แลงโก้ 244 ทัฟซีล

น้ำยาเคลือบผิวชนิดอะคริลิคใสสำหรับป้องกันพื้นผิวจากน้ำ คราบน้ำมัน มลภาวะและสารเคมี

  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
  • ใช้ได้บนพื้น ผิวคอนกรีต อิฐมวลเบา กระเบื้องหลังคา อิฐ หินธรรมชาติ
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : แกลลอน 1 ลิตร.
  • สี : -
  • ป้องกันพื้นผิวจากคราบน้ำ น้ำมัน ด่าง กรดอ่อน ตัวทำละลายอย่างอ่อน
  • ไม่ทำให้สีของพื้นผิวเปลี่ยน
  • ทนต่อสภาพอากาศ
  • ป้องกันการเกิดฝุ่น รอยปื้น
  • ป้องกันการเกิดเชื้อรา