แลงโก้ 102 อินทีเรีย สกิมโค้ท

แลงโก้ 102 อินทีเรีย สกิมโค้ท

ครีมฉาบบางสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ใช้สำหรับฉาบบางงานภายในเพื่อตกแต่งให้ผิวที่เรียบเนียน แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับระดับ ของผนังคอนกรีต หรือผนังที่ฉาบด้วยปูนฉาบทั่วไป

  • ใช้ได้บริเวณผนังภายในอาคาร
  • ใช้ได้กับฝ้าเพดาน
  • สามารถใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ และยิปซั่มบอร์ด
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : กระป๋อง 5 กก, ถังขนาด 20 กก.
  • สี : สีขาว
  • ใช้ฉาบบางได้ความหนาที่ 0.3-4 มม.
  • เมื่อฉาบแล้วได้พื้นผิวที่เรียบและเนียนสวย
  • สามารถปล่อยเปลือย หรือใช้วัสดุตกแต่งทับบนผิวที่ฉาบแล้วได้
  • ใช้ได้ทันทีไม่ต้องผสม ประหยัดเวลาในการทำงาน
  • มีสีขาว ลดปริมาณในการใช้สีทาทับ