แลงโก้ 103 วอล์สกิมโค้ท

แลงโก้ 103 วอล์สกิมโค้ท

ครีมฉาบบางสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ใช้สำหรับฉาบบางงานภายในและภายนอกเพื่อพื้นผิวที่เรียบเนียน และตกแต่ง แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับระดับ ของผนังคอนกรีต หรือผนังที่ฉาบด้วยปูนฉาบทั่วไป

  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • ใช้ได้กับฝ้าเพดาน
  • สามารถใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ และ ยิปซั่ม
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : กระป๋อง 5 กก, ถังขนาด 20 กก.
  • สี : สีขาว
  • ใช้ฉาบบางได้ความหนาที่ 0.3 - 5 มม.
  • เมื่อฉาบแล้วได้พื้นผิวที่เรียบ เนียนสวยเป็นพิเศษ
  • สามารถปล่อยเปลือย หรือใช้วัสดุตกแต่งทับบนผิวที่ฉาบแล้วได้
  • ประหยัดเวลาการทำงาน
  • มีสีขาว ทาสีขึ้น ลดปริมาณการใช้สีทาทับ