แลงโก้ 107 พัตตี้

แลงโก้ 107 พัตตี้

หมันโป๊วอะครีลิค ใช้สําหรับโป๊วอุดรอยแตกร้าว รอยต่อ หัวตะปู ฟองอากาศ

  • ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก
  • เพดาน
  • สามารถใช้บนพื้นผิว คอนกรีต อิฐ อิฐมวลเบา ไม้
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : กระป๋อง 5 กก, ถังขนาด 20 กก.
  • สี : สีขาว
  • แห้งเร็ว
  • มีสีขาว ง่ายต่อการตกแต่ง