แลงโก้ 110 สกิมโค้ท ไร้ฝุ่น สีขาว ภายใน

แลงโก้ 110 สกิมโค้ท ไร้ฝุ่น สีขาว ภายใน

เป็นปูนฉาบบางสําเร็จรูป ใช้ผสมกับน้ำ สําหรับฉาบบางลงบนพื้นผิวภายในเพื่อผิวที่เรียบเนียน และแก้ไขข้อบกพร่องของพื้นผิว

 

  • ใช้ฉาบผนังและฝ้าภายใน
  • ผิวคอนกรีตหรือผิวปูนฉาบ
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ :ถุขนาด 20 กก.
  • สี : สีขาว
  • ฉาบบาง 0.5 – 2 มม.
  • ให้ผิวที่เรียบเนียน
  • สามารถปล่อยเปลือยหรือปิดทับได้
  • ใช้กระดาษทรายขัดได้
  • ไร้ฝุ่น
  • สีขาวทาสีขึ้น ประหยัดสีรองพื้น