แลงโก้ 111 เบสโค้ท

แลงโก้ 111 เบสโค้ท

เป็นปูนฉาบสําเร็จรูป ใช้ผสมกับน้ำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของพื้นผิว

  • ใช้ฉาบผนัง ฝ้าภายในและภายนอก
  • ผิวคอนกรีตหรือผิวปูนฉาบ
  • เป็นปูนฉาบชั้นแรกก่อนการฉาบทับด้วยปูนฉาบบาง 110 LANKOSKIM หรือ 101 PARENDUIT
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : ถุงขนาด 20 กก.
  • สี : สีเทา, สีขาว
  • ฉาบบาง 1 – 4 มม.
  • ให้ผิวที่เรียบ
  • สามารถปล่อยเปลือยหรือปิดทับได้