แลงโก้ 113 เรนเดอร์

แลงโก้ 113 เรนเดอร์

เป็นปูนทรายสําเร็จรูป ใช้ผสมกับน้ำ สําหรับฉาบปรับผิวเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของพื้นผิว

  • ใช้ฉาบผนัง ฝ้าภายในและภายนอก
  • ผิวคอนกรีตหรือผิวปูนฉาบ
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : ถุงขนาด 25 กก.
  • สี : สีเทา
  • ฉาบบาง 3 - 10 มม.
  • สามารถปล่อยเปลือยหรือปิดทับได้