แลงโก้ 361 เคียว

แลงโก้ 361 เคียว

น้ำยาบ่มคอนกรีตสำหรับป้องกันการแห้งตัวที่เร็วเกินไปของคอนกรีต

  • งานคอนกรีต
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : แกลลอน 20 ลิตร, ถัง 200 ลิตร.
  • ป้องกันคอนกรีตหรือปูนทรายจากการแห้งตัวที่เร็วเกินไป
  • ลดการแตกร้าวและหดตัว
  • แกลลอน 20 ลิตร
  • พร้อมใช้งาน