แลงโก้ 534 รีบาร์ แองเคอริ่ง

แลงโก้ 534 รีบาร์ แองเคอริ่ง

กาวอีพ็อกซี่ สองส่วนผสม สำหรับงานยึดวัสดุต่างๆ มีแรงยึดเกาะสูง

  • เหล็กกับคอนกรีต เช่น การเจาะเสียบเหล็ก
  • โป๊วแต่งคอนกรีตที่บิ่นเสียหาย
  • กระเบื้อง.
  • เซ็ท 1 กก. ( พาร์ท เอ และ พาร์ท B)
  • เซ็ท 2 กก. ( พาร์ท เอ และ พาร์ท B)
  • ใช้งานง่าย
  • ป้องกันเหล็กเสริมคอนกรีตจากการกัดกร่อน
  • สามารถใช้งานได้บนพื้นที่แห้งหรือบริเวณที่มีความชื้นไม่มาก
  • สามารถใช้งานบนพื้นผิวแนวตั้งได้ ไม่ไหลย้อย