แลงโก้ 701 คลาเวกซ์

แลงโก้ 701 คลาเวกซ์

ปูนเกราท์ชนิดไม่หดตัว (นอนชริ้งค์) สำหรับงานเทฐานเครื่องจักร รับกำลังอัดได้สูงถึง 750 KSC

  • งานเทฐานเครื่องจักร
  • งานเชื่อมรอยต่อ
  • งานเชื่อมรอยต่อ
  • งานประกอบแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
  • งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : ถุง 25 กก.
  • สี : ซีเมนต์สีเทา
  • มีกำลังรับแรงอัดสูง
  • เหลวทำงานง่าย
  • ไม่หดตัวเมื่อแข็งตัว