แลงโก้ 731 สตรัคเจอร์ รีแพร์

แลงโก้ 731 สตรัคเจอร์ รีแพร์

ปูนทรายผสมไฟเบอร์ ชนิดไม่หดตัว (นอนชริ้งค์)สำหรับซ่อมแซมโครงสร้าง ปลอดสารคลอไรด์และผงโลหะ

 • สำหรับซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต เช่น คาน หรือเสาคอนกรีต
 • เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีต
 • ใช้ปั้นบัวลบมุมก่อนทำกันซึม
 • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : กระป๋อง 5 กก, ถุง 25 กก.
 • สี : ซีเมนต์สีเทา
 • ฉาบได้หนา 5-50 มม.
 • มีกำลังรับแรงอัดสูงถึง 600 KSC
 • แห้งตัวเร็ว
 • ทำงานง่าย
 • ทนทานต่อการกัดร่อนจากน้ำทะเล
 • ป้องกันเหล็กเสริมโครงสร้างจากการกัดกร่อน