แลงโก้ 736 ซิวเอจ โพรเทคชั่น

แลงโก้ 736 ซิวเอจ โพรเทคชั่น

ปูนทรายผสมไฟเบอร์ สำหรับฉาบปกป้องผิวและซ่อมแซมงานระบบบำบัดน้ำ

  • ใช้สําหรับฉาบเคลือบผิว ตามอุโมงค์ใต้ดิน (งานท่อน้ํา, อุโมงค์ หรือ รางระบายน้ํา)
  • ใช้สำหรับงานระบบบำบัดน้ำเสีย
  • ใช้สําหรับงานนอกชายฝั่ง (offshore)
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : ถุง 25 กก.
  • สี : ซีเมนต์สีเทา
  • สามารถฉาบได้หนาถึง 40 มม.
  • สามาถรับแรงอัดได้สูงถึง 400 KSC
  • • แข็งตัวเร็ว
  • ทนทานต่อน้ำเสียและน้ำทะเลที่มีค่า pH > 4
  • สามารถใช้งานกับเครื่องปั้มและเครื่องพ่นได้