แลงโก้ 738 ซิวเอจ อาบราเรชั่น  รีซิสแทนท์

แลงโก้ 738 ซิวเอจ อาบราเรชั่น รีซิสแทนท์

ปูนทรายผสมไฟเบอร์ ชนิดทนทานต่อการเสียดสี สำหรับฉาบปกป้องผิวและซ่อมแซมงานระบบบำบัดน้ำ

  • ใช้สําหรับฉาบเคลือบผิว ตามอุโมงค์ใต้ดิน (งานท่อน้ํา, อุโมงค์ หรือ รางระบายน้ํา)
  • ใช้ซ่อมแซมฐานของโครงสร้างที่เสี่ยงต่อการกัดกร่อน จากสารเคมีและการเสียดสีอย่างรุนแรง
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : ถุง 25 กก.
  • สี : ซีเมนต์สีเทา
  • ทนทานต่อแรงเสียดสี
  • สามารถฉาบได้หนาถึง 60 มม.
  • สามาถรับแรงอัดได้สูงถึง 720 KSC
  • แข็งตัวเร็ว
  • ทนทานต่อน้ำเสียและน้ำทะเลที่มีค่า pH > 6