แลงโก้ 739 ซิวเอจ แรพพิด

แลงโก้ 739 ซิวเอจ แรพพิด

ปูนทรายผสมไฟเบอร์ ชนิดแข็งตัวเร็ว สำหรับปกป้องผิว ซ่อมแซมและป้องกันการกัดกร่อนงานระบบบำบัดน้ำ

 • ใช้สำหรับงานซ่อมแซมและงานเคลือบสำหรับโครงสร้างใต้ดิน (งานท่อน้ํา, อุโมงค์ หรือ รางระบายน้ํา)
 • เสริมความแข็งแรงของอุโมงค์ระบายน้ำ
 • งานบริเวณนอกชายฝั่ง (Offshore)
 • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : ถุง 25 กก.
 • สี : ซีเมนต์สีเทา
 • แข็งตัวเร็ว
 • สามารถฉาบได้หนาถึง 60 มม.
 • สามาถรับแรงอัดได้สูงถึง 550 KSC
 • ทนทานต่อแรงเสียดสี
 • ทนทานต่อน้ำเสียและน้ำทะเลที่มีค่า pH > 6