แลงโก้ 761 สตีล

แลงโก้ 761 สตีล

น้ำยาป้องกันการกัดกร่อนเหล็กเสริมในคอนกรีต

  • คอนกรีตที่เหล็กเสริมเป็นสนิม.
  • คอนกรีตที่ระยะหุ้มเหล็กไม่เพียงพอ
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : แกลลอน 20 ลิตร.
  • ปกป้องเหล็กเสริมจากการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม
  • ซึมผ่านคอนกรีตได้เร็ว