แลงโก้ 222 คอนเซนเทรด

แลงโก้ 222 คอนเซนเทรด

ซีเมนต์กันซึมชนิดผิวหน้าแกร่ง สำหรับงานโครงสร้างใต้ดินที่ต้องมีการถมดินกลบ

  • ผนังภายนอกของกำแพงใต้ดิน
  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
  • แทงค์น้ำ อ่างเก็บน้ำ
  • ใช้ได้บนพืนผิวคอนกรีต อิฐ
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : กระป๋อง 5 กก., ถุง 25 กก.
  • สี : เทา
  • ยึดเกาะกับผิวคอนกรีตได้ดีหลังแช่น้ำ
  • สามารถใช้กับน้ำดื่มได้
  • ส่วนผสมเดียว