ตาข่ายเสริมไฟเบอร์

ตาข่ายเสริมไฟเบอร์

ตาข่ายไฟเบอร์เสริมแรง สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพของงานกันซึม

  • สำหรับใช้กับงานกันซึม
  • Packaging size :
    • 1.26ม. x 6ม./li>
    • 1.26ม. x 10ม.
    • 1.26ม. x 100ม.
  • เนื้อเหนียว
  • ทนต่อความเป็นด่าง