สินค้าและระบบที่แนะนำสำหรับโครงการ ประกอบไปด้วยระบบกันซึมสะท้อนความร้อนแลงโก้ และ ระบบกันซึมสำหรับบ่อน้ำ วัสดุอุดรอยต่อสำหรับรอยต่อของอาคาร งานเกราท์และน้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโครงสร้างคอนกรีต รวมไปถึงงานพื้นสำหรับพื้นโรงงาน

  • แลงโก้ 188 เซล์ฟ โอเวอร์เลย์เม้นท์
  • แลงโก้ 226 เฟล็กซ์
  • แลงโก้ 342 น้ำยาทาแบบสูตรน้ำ
  • แลงโก้ 401 โซลาร์แทค
  • แลงโก้ 451 รูฟซีล โซวาคริว
  • แลงโก้ 603 โพลียูรีเทน
  • แลงโก้ 701 คลาเวกซ์
  • แลงโก้ 751 ลาเท็กซ์
ส่วนต่อขยายโรงงานแพนดอร่า ลำพูน

ลูกค้า : บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด
งบประมาณ : 200 ล้านบาท
อาคาร : บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
พื้นที่ : ดาดฟ้า บ่อน้ำ รอยต่อ งานพื้น งานโครงสร้างคอนกรีต
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : 

ภาพรวมโครงการ :
งานขยายโรงงานแพนดอร่า โพรดักชั่น (ลำพูน) เป็นงานก่อสร้างและขยายกำลังการผลิตโรงงานสำหรับผลิตและส่งออกเครื่องประดับ ซึ่งพัฒนาเป็นอาคารโรงงานสูงชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 28,500 ตารางเมตร แพนดอร่า เป็นผู้ผลิตเครื่องประดับชั้นนำระดับสากล โดยแพนดอร่าได้ใช้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตและส่งออกเครื่องประดับไปทั่วโลกเนื่องจาก ความชำนาญการของบุคลากรและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องประดับในประเทศไทย บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของเมืองไทย ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แลงโก้ ในหมวดกันซึมสะท้อนความร้อน ซึ่งสามารถสะท้อนรังสีความร้อนจากสภาพอากาศที่ร้อนชื้นของประเทศไทยได้ ส่งผลให้การใช้งานเครื่องปรับอากาศลดลง ทำให้ประหยัคค่าไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ ยังมีกันซึมบ่อน้ำ งานเกราท์ น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีต งานพื้นและงานเชื่อมรอยต่อ โดยทางทีมงานเทคนิคและผู้แทนบริษัทของแลงโก้ได้ให้การสนับสนุนในด้านเทคนิคและร่วมมือกับทาง บริษัท บี.เอส.วายฯ เพื่อให้งานออกมาสำเร็จลุล่วง