IDEO จุฬา-สามย่าน, กรุงเทพฯ

IDCO

สินค้าและระบบที่แนะนำสำหรับโครงการ ประกอบไปด้วยกันซึมแลงโก้และกาวซีเมนต์เดพโก้ สำหรับระบบปูกระเบื้องบริเวณห้องน้ำ ปูกระเบื้องพื้นและผนัง วัสดุอุดรอยต่อสำหรับรอยต่อของอาคาร งานเกราท์และน้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโครงสร้างคอนกรีต รวมไปถึงซีเมนต์ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต

ขยายโรงงานแพนดอร่า โพรดักชั่น (จ.ลำพูน)

Expansion

สินค้าและระบบที่แนะนำสำหรับโครงการ ประกอบไปด้วยระบบกันซึมสะท้อนความร้อนแลงโก้ และ ระบบกันซึมสำหรับบ่อน้ำ วัสดุอุดรอยต่อสำหรับรอยต่อของอาคาร งานเกราท์และน้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโครงสร้างคอนกรีต รวมไปถึงงานพื้นสำหรับพื้นโรงงาน